Náměstí Míru v nociPohled na Mšeno od severuBusta F.PalackéhoKlika, kostel sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 13.1.2003


Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 13.1.2003

1. ZM se usneslo ponechat název druhé nově zastavěné části ulice Na Tržišti nezměněn.

2. ZM odročuje prodej části bývalého mlýnského náhonu p.p. č. 1545 v k.ú. Olešno manželům Javanským.

3. ZM odkládá směnu pozemků v areálu MŠ, kterou navrhují manželé Sládkovi a navrhuje jiné řešení: zachovat přístupovou cestu hlavním vjezdem z důvodu zajištění požární bezpečnosti a zachování možnosti vjezdu na spodní část zahrady MŠ.

4. ZM znovu zamítá žádost p. Šípkové o zřízení cesty na p.p. 20/24 k jejímu pozemku č. 20/25 v k.ú. Sedlec a trvá na usnesení č. 12 ze dne 14.8.2002.

5. ZM schvaluje výměnu bytu ve 4. poschodí domu čp. 127 v Zahradní ulici ve Mšeně, který má pronajatý p. Zoubková se svojí matkou p. Jíchovou za byt v l. poschodí (po panu Fenclovi) ve stejném domě.

6. ZM zamítá návrh p. Dvořáka, aby sociální komise provedla šetření v rodině Daleckých a p. Kusové a na základě tohoto šetření navrhla zastupitelstvu, které rodině přidělit volný byt ve 4. poschodí domu čp. 127.

7. ZM přiděluje byt ve 4. poschodí domu čp. 127 v Zahradní ulici ve Mšeně (garsoniéra po p. Zoubkové) rodině Ilony a Lubomíra Daleckých a první další uvolněný byt přiděluje (garsoniéra) p. Kusové.

8. ZM rozhodlo jmenovat dva členy zastupitelstva, kteří mohou užívat závěsný státní znak při občanských obřadech, a to p. Švecovou a p. Živce.

9. ZM schvaluje Jednací řád ZM, Jednací řád finančního výboru a Jednací řád kontrolního výboru.

10. ZM schvaluje odměnu předsedům komisí ve výši 500,- Kč za každé jednání komise.

11. ZM schvaluje vstup města Mšena do společnosti Kokořínský SOK s.r.o.

12. ZM se sejde na pracovní schůzce během 14 dnů na téma cestovní ruch, turistické informační centrum, budou přizváni i zájemci o tuto problematiku.

13. ZM souhlasí v souladu s § 34a odst. 3 zák. o obcích s užíváním znaku města Mšena v klubovém znaku nově založeného spolku Veterán klub Mšeno.

14. Usnesení schváleno.

Marie Štráchalová
starostka města Mšena

František Dvořák

Petr Živec