Radnice v ziměHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieKostel sv. Martina - Masarykova uliceMasarykova škola ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 17.3.2003


Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 17.3.2003

1. ZM schvaluje prodej p. p. č. 367/15 v k. ú. Mšeno o výměře 383 m2 manželům Kosinovým, Praha za cenu uvedenou ve znaleckém posudku, náklady s prodejem spojené platí kupující.

2. ZM schvaluje předložený rozbor hospodaření města Mšena za rok 2002.

3. ZM schvaluje předložený rozpočet města Mšena na rok 2003.

4. ZM schvaluje navýšení dotace od města Základní škole Mšeno ve výši 60000,- Kč v měsíci březnu, v měsících září a říjnu bude dotace o tuto částku snížena.

5. ZM schvaluje inventuru majetku r. 2002, návrhy na vyřazení.

6. ZM schvaluje jako soudkyni přísedící p. Mgr. Annu Mokrou a p. Marii Skuhrovou.

7. ZM schvaluje p. starostku jako zástupkyni města Mšena na valnou hromadu sdružení "Svazku měst a obcí VKM", která se bude konat dne 3.4.2003 v Kralupech nad Vltavou. O vstupu do sdružení se bude jednat až po schválení stanov sdružení.

8. Usnesení schváleno.

Marie Štráchalová
starostka města Mšena

František Dvořák

Pavel Vidman