Osvětlení nám. MíruOlešnoSkramoušSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 14.4.2003


Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 14.4.2003

1. ZM schvaluje uzavření smlouvy města Mšena s firmou ELTODO-CITELUM, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 o přenechání veřejného osvětlení na území města Mšena do nájmu, o jeho provozování a správě, a to na dobu sedmi let.

2. ZM schvaluje přijetí úvěru na stavbu silnice v ulici Na Tržišti ve výši 1,355 mil. Kč od KB Mělník.

3. ZM schvaluje jako zástavu k úvěru dle bodu č. 2 tohoto usnesení dům čp. 15 na nám. Míru ve Mšeně včetně stp. č. 27.

4. ZM zatím zamítá nabídku České spořitelny na poskytnutí úvěru na zakoupení bankomatu.

5. ZM schvaluje Základní škole Mšeno vyrovnání přeplatku z měsíců I., II., a III. r. 2003 ve výši 40,- tis. Kč rovnoměrně během měsíců VII. a VIII. r. 2003.

6. ZM schvaluje převod dotace ve výši 65,- tis. Kč (za pronájem budovy ZŠ firmě Siemens na instalaci telekomunikačního zařízení) jako účelovou dotaci ZŠ Mšeno na splnění požadavků vyhl. MZ č. 107/2001 Sb., a č. 108/2001 Sb. Převod provést začátkem IV. čtvrtletí r. 2003.

7. ZM schvaluje směnu pozemků mezi městem Mšenem, které vlastní p.p. 1437, díl "c" o výměře 201 m2 a firmou Planet FX spol. s r.o., která vlastní stp. 73, díl "a" o výměře 170 m2 v k.ú. Olešno za ceny uvedené ve znaleckých posudcích. Rozdíl ve výši 4100,- Kč doplatí městu firma Planet FX spol. s r.o.

8. ZM schvaluje prodej p.p. 3341/28 a 3341/3 v k.ú. Mšeno.

9. ZM souhlasí s tím, aby se začalo jednat o prodeji bytů v domech čp. 127 a čp. 275 ve Mšeně.

10. Usnesení schváleno.

Marie Štráchalová
starostka města Mšena

Mgr. Dagmar Dvořáková

Mgr. Vladimír Wasyliw