Busta T.G.M. v parku před školouSedlecSedlecBoleslavská ulice a škola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 12.5.2003


Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 12.5.2003

1. ZM se usneslo prodat p.p. 3341/28 o výměře 38 m2 a p.p. 3341/3 o výměře 34 m2 v k.ú. Mšeno paní Iloně Vilítové z Mladé Boleslavi.

2. ZM rozhodlo jednat s panem Boháčem z Velkého Újezda, který se zajímá o koupi bývalých jatek (záměr obce prodat tento majetek byl již zveřejněn).

3. ZM jmenuje komisi ve složení paní starostka, p. Vidman, p. Šnajdr. Komise navrhne další postup ve věci spravení cesty v Sedlci na p.p. 419 a podá informaci a návrh na řešení na příštím zasedání. Paní starostka požádá o spolupráci p. Ing. Havlíčka z SÚS.

4. ZM schválilo přidělení dotace ve výši 10000,- Kč jako příspěvek včelařům k chystaným oslavám 130. výročí založení Základní organizace Českého svazu včelařů. Oslavy se budou konat ve dnech 11. - 14. září 2003 v areálu městského koupaliště.

5. ZM jmenuje komisi ve složení p. starostka, p. Švecová, p. Živec, p. Dvořák, p. Líbal, p. V.Šestáková. Komise do 14 dnů přímo na místě spolu s CHKO a p. Krestešovou projedná a prošetří stížnost p. Krestešové a podá na příštím zasedání informaci a návrh na dořešení.

6. ZM pověřuje Ing. Macha jednáním, výběrem firmy a přípravou smlouvy s firmou, která nabízí vytvoření internetových stránek města Mšena. Za město je pověřena spolupracovat s Ing. Machem tajemnice.

7. ZM se usneslo podepsat smlouvu o sdružení finančních prostředků s VKM ve výši 2 mil. Kč na dokončení akce ČOV a kanalizace.

8. ZM se usneslo prodat akcie VKM a.s. firmě Vivendi Water ČR, s.r.o. prostřednictvím České spořitelny a.s. za cenu 170,- Kč za jednu akcii, ponechat si 45 kusů a prodat 15800 kusů těchto akcií.

9. ZM se usneslo poskytnout dotaci ZŠ Mšeno na grant "Minimální preventivní program pro rok 2003" ve výši 10,- tis. Kč a na grant "Sport a volný čas" ve výši 30,- tis. Kč.

10. Usnesení schváleno.

Marie Štráchalová
starostka města Mšena

Petr Živec

Vlastimil Líbal