Radnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkKlika, kostel sv. MartinaObřadní síň radnicePamátník mistra Jana Husa, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 16.6.2003


Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 16.6.2003

1. ZM schvaluje prodej části p.p. 2087/1 v k.ú. Mšeno. Oddělit část pro svozové místo TKO.

2. ZM schvaluje prodej části p.p. 285 a části p.p. 217 v k.ú. Skramouš.

3. ZM schvaluje prodej p.p. 1778/1 v k.ú. Mšeno.

4. ZM schvaluje prodej areálu bývalých jatek, tj. objekt čp. 399 se stp. č. 531 a p.p. 519/1 p. Pavlíně Boháčové za cenu dohodou, tj. 1000000 Kč.

5. ZM schvaluje prodej p.p. 1545/4 a výměře 213 m2 v k.ú. Olešno za cenu dohodou, tj. 5,- Kč za m2 manželům Javanským. Náklady s prodejem spojené uhradí kupující.

6. ZM schvaluje prodej dílu "a" stp. 574/1 o výměře 144 m2 a dílu "b" p.p. 11/15 o výměře 44 m2 v k.ú. Mšeno za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady s prodejem spojené platí kupující.

7. ZM schvaluje zvýšení rozpočtu MŠ Mšeno v r. 2003 na nákup nábytku, a to o 55,- tis. Kč.

8. ZM schvaluje zvýšení rozpočtu ZUŠ Mšeno v r. 2003 na vymalování školy o 20,- tis. Kč.

9. ZM schvaluje žádost ZŠ Mšeno o účelovou dotaci ve výši 14,- tis. Kč na grant "Řekněte ANO dětem".

10. ZM schvaluje Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Mšena za r. 2002 vypracovanou KÚ Středočeského kraje.

11. ZM schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Mšenem a obcí Nosálovem na projednávání přestupků.

12. ZM schvaluje jako delegáta na mimořádnou valnou hromadu VKM a.s., která se bude konat dne 20.6.2003 p. Mgr. Vladimíra Wasyliwa.

13. ZM pověřuje p. Pavla Hiřmana, nar. 20.7.1946, přípravou informačního centra cestovního ruchu pro náš mikroregion a tímto ho zplnomocňuje jednat v této věci s dalšími institucemi, sdruženími, spolky a jinými partnerskými subjekty.

14. ZM schváleno.

Marie Štráchalová
starostka města Mšena

Svatopluk Houserek

Ing. Jiří Fanta