SedlecMěstské lázně - koupalištěNáměstí Míru ve MšeněSousoší Immaculaty na nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 14.7.2003


Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 14.7.2003

1. ZM se usneslo prodat část p.p. 1090/1 v k.ú. Mšeno SÚS Mnichovo Hradiště s tím, že SÚS zřídí věcné břemeno práva chůze a jízdy na stp. 561 pro město Mšeno.

2. ZM revokuje část usnesení č. 1 ze dne 16.6.2003 a to 2. větu, která zní: "Oddělit část pro svozové místo TKO." ZM se usneslo prodat p.p. 2087/1 a pozemek nedělit.

3. ZM odročuje rozhodnutí, komu bude prodána p.p. 2087/1 v k.ú. Mšeno, na příští zasedání.

4. ZM se usneslo prodat p. Kaulfusovi p.p. 681 o výměře 51 m2 v k.ú. Sedlec za cenu uvedenou ve znaleckém posudku. Náklady s prodejem spojené platí kupující.

5. ZM pověřuje kontrolní výbor prošetřením stížnosti p. Šnýdla na porušení stavebního zákona tím, že stavební úřad Mšeno povolil stavbu přístřešku a skladových prostor p. Havlíkovi a podáním zprávy zastupitelstvu.

6. ZM požaduje na p. Krestešové skicu, na které ujasní svoji představu o tom, jak má p.p. č. 20/7 v k.ú. Sedlec dle jejích představ vypadat.

7. ZM odkládá z finančních důvodů návrh na pořízení bezdrátového rozhlasu do částí Mšena, v kterých není zaveden rozhlas.

8. ZM se usneslo dát prověřit právníkovi předložené smlouvy týkající se prodeje akcií VKM a názor právníka předložit zastupitelstvu do příštího zasedání.

9. ZM pověřuje p. starostku svoláním pracovní porady na téma infocentrum a internetové stránky, pozvat p. Ing. Macha a p. Hiřmana.

10. ZM bere na vědomí změnu povrchu krytu vozovky Na Tržišti a tím zvýšení ceny cca o 200,- tis. Kč.

11. Usnesení schváleno.

Marie Štráchalová
starostka města Mšena

František Dvořák

Pavel Vidman