Černík (foto: O.Vokál)Osvětlení nám. MíruZávěsný znakSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Fotbalisté sněmovali


Fotbalové vedení   Výborové schůze se konají jednou týdně v úterý a členové výboru zde řeší aktuální věci a problémy. Myslím si, že výbor pracuje velmi dobře a spolehlivě. Současné složení výboru : předseda-Jiří Guttenberg, místopředseda-Jiří Brunclík ml., tajemník-Luboš Nechyba, hospodář-Štefan Dvorščík, zapisovatel-Milan Koloc, členové-Jiří Brunclík st., Ladislav Píč, Milan Šesták, Zabilánský Jiří. V loňském roce jsme oslavili 75let založení míšenské kopané a při té příležitosti jsme do Mšena pozvali tým populárních osobností  „KOLUMBUS VYP“, se kterým jsme sehráli přátelské utkání. Při tom na stadioně probíhala výstava fotografií o historii našeho klubu. Večer se konala taneční zábava. V červenci proběhl již druhý ročník turnaje v malé kopané memoriál R.Čápa, který pořádáme za přispění paní Čápové, za což jí patří dík. Také jsme v loňském roce provedli údržbu hlavního i tréninkového hřiště za pomoci grantu od města Mšena.

   Oddíl turistiky pořáda každoročně populární „mšenskou padesátku“. Oddíl stolního tenisu má „A“ a „B“ tým mužů, kteří hrjí mistrovské soutěže. V současné době již zapojují do své činnosti i mládež, což je jistě chvályhodné. V letošním roce jsme pořádali tradiční zimní soustředění na horách v Západních Tatrách pro družstvo žáků a dorostu. K vydařeným akcím patří i náš tradiční ples, zde bych chtěl poděkovat všem, kteří nám přispěli do tomboly i těm, keří se podíleli na jeho organizaci, zvláště pak B.Konětopskému, K.Píčovi a V.Dvořákovi za jejich čas strávený přípravou tomboly.

   Po fotbalové stránce nám nejvíce radostí přináší starší a mladší přípravky pod vedením trenerů Jiřího a Jana Zabilánských, L.Píče, družstvo žáků pod vedením J.Guttenberga a J.Brunclíka ml., a družstvo dorostu pod vedením M.Koloce a M.Šestáka. Za tuto záslužnou práci s mládeží patří všem trenérům velký dík. U „A“ týmu došlo ke změně na postu trenéra. Pana J.Kafku vystřídal Libor Borecký, ale bohužel se nám nepodařilo doplnit tým po odchodech hráčů tak, jak jsme si představovali. To je náš jeden z hlavních úkolů pro nadcházející sezónu. V „B“ týmu hrají převážně dorostenci a adaptují se tím mezi dospělé. Další úkol nás čeká v podobě opravy kabin, které jsou ve velmi špatném stavu. Ale tuto akci nezvládneme bez pomoci kraje a města. Pokusíme se získat finance z grantů a dotací.

   Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se zúčastnili valné hromady a zvláště paní starostce Marii Štráchalové, za její účast na naší valné hromadě a za její pochvalná a povzbudivá slova. Na závěr mi dovolte oznámení, že mezi námi uvítáme zájemce o fotbal ve věku od 5ti let do 18ti let. Případné dotazy na 602851240.

Jiří Guttenberg, předseda SK Mšeno