Radnice v ziměHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieKlika, kostel sv. MartinaŠkola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Běh Terryho Foxe


Úvodní rozprava   Již počtvrté se konal 10. června ve Mšeně Běh Terryho Foxe. Tato sportovně-humanitární akce pořádaná po celém světě má dva hlavní cíle. Prvním je přivést lidi každého věku k pravidelnému pohybu (na formě nezáleží), jakožto prostředku k udržení fyzické kondice, a tím i zdraví. Druhým,  neméně důležitým cílem je sběr finančních prostředků na výzkum rakoviny a prevence onemocnění civilizačními chorobami. Podrobnosti a výsledky sbírky naleznete na internetu na adrese www.terryfox.cz.Hromadný start

   V České republice byla dlouhá léta (ve spolupráci s kanadským velvyslanectvím) garantem této akce Česká obec sokolská, která však v tomto roce od centrálního pořadatelství odstoupila v souvislosti s vytížením přípravou XIV. všesokolského sletu (koná se 1. – 6. 7. t. r.). Další drobnou ranou osudu bylo uvalení nucené správy na VZP, hlavního sponzora BTF v posledních letech. Nového sponzora se v tak krátké době nepodařilo najít, takže běhy v tomto roce jsou ochuzeny o větší propagaci a také o První metrypopulární upomínkové předměty (trička, čelenky apod.). Přes tato úskalí se běhy podařilo uspořádat i v tomto roce, byť se dají očekávat trochu horší výsledky. Jedním z důvodů je i to, že ve velké části sokolských jednot (nejčastějšího lokálního pořadatele běhů) finišuje nácvik na již výše zmíněný slet.

   A jak to bylo letos ve Mšeně? Také skromnější. Naše jednota pořádá tento běh každoročně ve spolupráci s MěÚ a s podporou paní starostky a mnoha místních podnikatelů na mšenském krásném koupališti, kdy bývá zvykem, že v den běhu je vstupné na koupání dobrovolné a věnuje se na konto sbírky. Snažíme se vždy i o doprovodný programV cíli, který by přilákal co nejvíce přispěvatelů. Jak všichni víme, koupaliště prochází náročnou rekonstrukcí, proto jsme museli oželet jak vstupné, tak doprovodný program a uspořádat běh v omezeném rozsahu. Avšak tradičního místa startu, ani osvědčených tras v naší krásné přírodě jsme se nevzdali.

   Odstartovali jsme ve 14 hodin za ideálního počasí od koupaliště na trasy 1 km, 2,7 a 10 km, kdy velkou převahu mezi startujícími měly děti. Díky zlepšenému značení tras a faktu, že letos překvapivě značení nikdo neničil, se nám v lese žádný účastník neztratil a kolem 16. hodiny jsme mohli akci uzavřít. Výsledek – 74 účastníci a 5 280 vybraných korun – se nám vzhledem k výše Na tratinastíněným podmínkám zdá poměrně dobrý, ale už se těšíme na příští rok, kdy to opět „rozbalíme“ se vším všudy na koupališti !

   Velmi nás těší počet startujících dětí (i když i zde jsou značné rezervy), avšak nabízí se otázka, zda by trocha pohybu neprospěla také dospělým? Navíc drobná finanční podpora této ušlechtilé myšlenky by jistě nenarušila jejich hmotný status a nejspíš i potěšila duši.

   Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na Vás na Běhu Debří 28. října 2006!Martin Mach
foto: Karel Horňák

Informace o přidělení finančních částek na výzkum z BTF 2005
   1. Multifunkční zařízení pro měření Luminiscence, Fluorescence a UV/VIS Absorbance v biologických vzorcích, Interní hematoonkologická klinika, Centrum molekulární biologie a genové terapie Brno. Požadovaná částka 490 tis. Kč, spoluúčast žadatele 50 %.
   2. LighCycler 1.5 PCR Instrument ROCHE Diagnostics, Klinická imunologie a alergologie, VFN a LF UK Praha. Požadovaná částka 600 tis. Kč, spoluúčast žadatele 40 %.
  3. Digitální zobrazovací systém, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec, Brno. Požadovaná částka 420 tis. Kč, spoluúčast žadatele 25 %.
   4. Mikroskop s integrovaným PC pro digitální virtuální tkáňovou banku, Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP a FN Olomouc. Požadovaná částka 350 tis. Kč, spoluúčast žadatele 86,6 %.
   5. Hlubokomrazící box  -86 °C, FN Brno klinika dětské onkologie Brno. Požadovaná částka 160 tis. Kč, spoluúčast žadatele 33,4 %.