RájSkalní kaplička v Boudecké rokliHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieVečer před kostelem sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 2/2005


Město Mšeno, okres Mělník
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Mšena č. 2/2005,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Zastupitelstvo města Mšena schválilo a vydává dne 16.5.2005 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 178 odst. 2) písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen „školský zákon“), tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy – Základní škola Mšeno, okres Mělník.

Čl. 1
Na základě písemné dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy – Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, Mšeno, IČO: 67799400, která je v souladu s ust. § 141 odst. 1) písm. a) a násl. školského zákona zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a poskytuje základní vzdělávání dětí v prvním až devátém ročníku v souladu se vzdělávací soustavou základních škol, jejímž zřizovatelem je město Mšeno, uzavřené dne 4.5.2005 mezi obcemi Mšeno, Kanina, Chorušice, Řepín, Nebužely, Kadlín, Stránka, Lobeč, Nosálov a Vrátno, se touto obecně závaznou vyhláškou stanovuje, že

území obce  M š e n a  je částí školského obvodu základní školy –

Z á k l a d n í  š k o l a  M š e n o, okres Mělník
se sídlem Mšeno, Boleslavská 360
IČO 67799400

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.